logo

Pułapki lepowe

Pułapki feromonowe lepowe

Działanie pułapki polega na pozorowaniu obecności samicy , przygotowanej do odbycia kopulacji. Pułapka przywabia samca poprzez uwalniany z dyspensera feromon symulujący zapach samicy. Dyspenser feromonowy jest wywieszony na płachcie lepowej do której przylepiają się zwabione samce. Odłowy samców na pułapki umożliwiają:
  • wczesne wykrycie szkodnika w nowych rejonach Polski
  • monitoring populacji szkodnika
  • rozpoczęcie stosowania właściwego płodozmianu, terminu wysiewu i zbioru oraz uprawy gleby
  • zwalczanie larw i chrząszczy przy pomocy insektycydów
Regularne przeglądanie pułapek pomaga w obserwacji odłowów samców i ustaleniu na tej podstawie faktycznego stanu zagrożenia oraz określenia prawidłowego terminu zwalczania. Pułapki feromonowe lepowe można nabywać w zestawach zawierających dyspenser:
W przypadku podejrzenia wystąpienia stonki, istnieje obowiązek powiadomienia o tym najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pułapki zapachowe lepowe

Działanie pułapki polega na wabieniu samic i samców wabikiem zapachowym. Działanie chemicznej przynęty jest wzmacniane przez kolor płachty Wabik wywieszony jest na płachcie lepowej do której przylepiają się szkodniki zwabione kolorem i zapachem Odłowy samców i samic na pułapki umożliwiają:
  • wczesne wykrycie szkodnika
  • monitoring populacji szkodnika.
  • ustalenie potrzeby zwalczania
Regularne przeglądanie pułapek pomaga w obserwacji odłowów szkodników i ustaleniu na tej podstawie faktycznego stanu zagrożenia oraz określenia prawidłowego terminu zwalczania . Pułapki zapachowe lepowe można nabywać w zestawach zawierających wabik :
W przypadku podejrzenia wystąpienia stonki, istnieje obowiązek powiadomienia o tym najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.