logo

Tablice lepowe żółte i niebieskie

Działanie tablic polega na wykorzystaniu dodatniej reakcji owadów na określoną barwę. Zjawisko to pozwala dość łatwo określić obecność szkodników w danym środowisku. Kolorowe tablice pokryte są lepem .Obecność szkodników na tablicach jest sygnałem do rozpoczęcia zabiegów zwalczania.
W szklarniach i uprawach pod osłonami do celów sygnalizacyjnych używa się rozmiarów 20x20cm natomiast do wyłapywania 40x30cm. W uprawach polowych do sygnalizacji używa się rozmiarów 20x20cm

Żółte do wykrywania szkodników:
Niebieskie wykrywania i monitoringu szkodników: