logo

Pułapka trójkątna

Działanie pułapki polega na pozorowaniu obecności samicy, przygotowanej do odbycia kopulacji. W domku trójkątnym w środkowej części wykłada się dyspenser feromonowy, uwalniany z dyspensera feromon symuluje zapach samicy przywabiając samce. Przywabione samce przylepiają się do podłogi pułapki. Odłowy samców na pułapki umożliwiają:
  • ustalenie wylotu pierwszych motyli
  • ocenę dynamiki lotu
  • wyznaczenie maksimum lotu
  • ustalenie końca lotu motyli
  • wyznaczenie terminu ewentualnego zabiegu
Na wielkość populacji szkodnika ma wpływ wiele czynników, takich jak między innymi: lokalizacja sadu lub plantacji, ich struktura(wiek, gatunki, odmiany),warunki meterologiczne. Czynnik pogodowy jest szczególnie istotny w naszych warunkach klimatycznych. W ostatnich latach zmienne warunki pogodowe bardzo poważnie zakłócały wyloty i przebieg lotu szkodników. Regularne przeglądanie pułapek pomaga w obserwacji odłowów samców i ustaleniu na tej podstawie faktycznego stanu zagrożenia oraz określenia prawidłowego terminu zwalczania.

Pułapki trójkątne można nabyć w zestawach zawierających wkłady i dyspensery: