Opaska lepowa o szerokości 50 cm (cena za mb)

Pułapki na szrotówka kasztanowcowiaczka

Cena:13.52
7dni


Opaska lepowa jest wykonana z taśmy poliuretanowej (w formie foliowanej brązowej gąbki) umożliwiającej dokładne dopasowanie opaski do kształtu pnia drzewa. Taśma pokryta jest owadolepem niewysychającym klejem, który zachowuje swoje właściwości lepiące przez cały sezon ( o ile nie zostanie w całości pokryty odłowionymi owadami, bądź nie zostanie w inny sposób zanieczyszczony). Lepiąca strona taśmy pokryta jest papierem zabezpieczającym, który naleŜy zdjąć po umieszczeniu taśmy na pniu drzewa. W celu zwiększenia skuteczności ochrony, można opaskę założyć dwukrotnie, lub wielokrotnie (jedna nad drugą).

Opaska służy min. do odłowu samców jak i samic szrotówka kasztanowcowiaczka wędrujących po pniu
zaatakowanego drzewa.

UWAGA !!! efektywnośc opaski można zwiększyć umieszczając na niej dyspenser feromonowy.


szrotówek kasztanowcowiaczek