Zestawy z kominowymi pułapkami feromonowymi

 

 

 

 

Odłowy samców na pułapki umożliwiają:

  • ustalenie wylotu pierwszych motyli
  • ocenę dynamiki lotu
  • wyznaczenie maksimum lotu
  • ustalenie koniec lotu motyli
  • wyznaczenie terminu ewentualnego zabiegu
Zalecamy stosowanie pułapek kominowych w lokalizacjach w których jest duże zakurzenie, lub występuje bardzo liczna populacja szkodnika.