logo

Szrotówek kasztanowcowiaczek
(Cameraria ohridella)

Szrotówek kasztanowcowiaczek o łacińskiej nazwie Cameraria ohridella jest motylem, który pojawił się w Polsce w 1998 roku. Pochodzi z Macedonii i przez Austrię, Czechy i Niemcy trafił do naszego kraju. Szkodnik ten atakuje wszystkie gatunki kasztanowca, a najsilniej kasztanowca białego. Larwy szrotówka żerują wewnątrz liści, tworząc tzw. miny. Przy korzystnych warunkach pogodowych powodują one bardzo szybkie obumieranie i opadanie z drzew liści, w których zimują poczwarki Camerarii. W ciągu roku mogą się pojawić nawet 4 pokolenia owada. Drzewa przedwcześnie pozbawione liści cierpią coraz dotkliwiej i powoli umierają, bo liście to przecież płuca wszystkich roślin.