logo

Przeziernik porzeczkowiec
(Synanthedon tipuliformis)

Długość ciała motyla ok.12mm. Rozpiętość skrzydeł 17-21mm. Ciało motyla pokryte jest drobnymi łuseczkami barwy niebiesko-czarnej. Skrzydła są przezroczyste, na segmentach odwłoka samica ma 3, a samiec 4 żółte, poprzeczne paski. Odwłok zakończony jest pęczkiem czarnych włosków.
Szkody wyrządzają gąsienice (różowo ubarwione, grube, o długości do 20 mm), które zimują w pędach porzeczki, około 0,5m nad ziemią. Wiosną drążą kanały ku wierzchołkowi pędu, a w maju wygryzają w pędzie szeroki korytarz aż do skórki , gdzie się przepoczwarczają. Wylot motyli odbywa się od końca maja (początku czerwca) do końca lipca. Samice składają jaja pojedynczo na pędach, u nasady pąków, w rozgałęzieniach pędów, szczelinach kory oraz w pobliżu miejsc przycięcia pędów. Gąsienice wylęgłe po około 2 tygodniach od złożenia jaj, wgryzają się do pędów, gdzie następuje ich dalszy rozwój i gdzie zimują. Uszkodzone pędy słabiej owocują , tworzą małe, rozpierzchłe, łatwo osypujące się grona. Przy silnym uszkodzeniu pędy porzeczek wyłamują się lub zasychają.